VINCENZO 文诺森
牛号:15504523(1316523)
品种:荷斯坦 |  外貌等级:特级
 
生产性状 (2018.12)
 • BPI
 • 18
 • 可靠性
 • 81
 • HWI
 • 33
 • 可靠性
 • 73
 • TWI
 • 1
 • 可靠性
 • 79
 • ASI
 • 2
 • 产奶量
 • -376
 • 乳脂量
 • -10
 • 乳脂率
 • 0.09
 • 蛋白量
 • -3
 • 蛋白率
 • 0.14
 • 体细胞数
 • 44
 • 可靠性
 • 83
 • 生产寿命
 • 101
 • 可靠性
 • 72
 • 产犊难易
 • 101
 • 可靠性
 • 48
 • 女儿繁殖力
 • 100
 • 可靠性
 • 78
 • 生产可靠性
 • 95
 • 饲料转化率
 • 119
 • 女儿数
 • 95
 • 牧群数
 • 31
出生日期: 2004.04.05
基因来源: 荷兰
特点:乳房结构好
 
体型性状(2018.12)
 • 体型综合得分
 • 100
 • 泌乳系统
 • 99
 • 体高
 • 93
 • 乳房质地
 • 106
 • 骨质地
 • 109
 • 棱角性
 • 103
 • 体深
 • 99
 • 胸宽
 • 98
 • 尻宽
 • 94
 • 尻角度
 • 99
 • 蹄角度
 • 92
 • 后肢侧视
 • 107
 • 后肢后视
 • 99
 • 乳深
 • 96
 • 前乳房附着
 • 95
 • 后乳房高度
 • 99
 • 后乳房宽度
 • 101
 • 乳房悬韧带
 • 99
 • 前乳头位置
 • 100
 • 后乳头位置
 • 98
 • 乳头长度
 • 90
 • 腰强度
 • 94
 • 可靠性
 • 67
 • 女儿数
 • 21
 • 牧群数
 • 10
父:GEREMJO 父:ETAZON MEADOW-TL-TV 父:1879890 体型:85
NLD M 163863148
PRODUCTION ABV 4/09
APR+62,ASI+52,
M-362,P+7,P%+0.32,F+8,F%+0.33,
Rel 99%,
NLD M 462449292 体型:86
PRODUCTION ABV 4/09 APR+50 ASI+55
TYPE ABV 4/09 OT+098 MS+098
 
母:12880716 体型:87
 
母:WACHTEL 3 父:311651443 体型:EX
NLD 779954926 体型:86  
母:461059139 体型:82
 
母:CARENDA GOLD VANITY-ET 父:AULDREEKIE GOLDEN JUROR 父:2124357 体型:82
1167786 体型:85
AGE M F% P%
2-2 8339L 3.73 3.26
3-7 10228 3.88 3.23
5-2 12285 3.49 3.22
M 746637
PRODUCTION ABV 4/09 APR-16 ASI+6
TYPE ABV 4/09 OT+112 MS+115
 
母:682382 体型:86
 
母:CARENDA RUDOLPH VENICE-ET 父:5470579 体型:EX
871910 体型:87
AGE M F% P%
4-4 11443L 4.34 3.26
 
母:473474 体型:EX
 
 
版权所有:内蒙古赛科星繁育生物技术(集团)股份有限公司 蒙ICP备09000084号 
电话:400-1554-966 地址:内蒙古呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区新管委会南楼4层 网址:http://www.saikexing.com